Google+ Uganda Kitgum Education Foundation - Doneren & Belastingen

UKEF LOGO ORGKIDS LOGO

Belasting / ANBI

De UKEF is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Schenkingen aan UKEF in Nederland door privépersonen kunnen een fiscaal voordeel opleveren. Stichting UKEF is door de fiscus aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).
Giften zijn op 2 manieren aftrekbaar:

1. Gewone giften

Wanneer alle giften aan ANBI’s in enig fiscaal jaar meer bedragen dan 1% van het drempelinkomen, dan mag het meerdere (boven die 1%) afgetrokken worden van het belastbaar inkomen tot een maximum van 10% van het drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder de persoonsgebonden aftrek.

2. Periodieke giften

Wanneer voor een periode van minimaal 5 jaar jaarlijks een vooraf vastgestelde bedrag geschonken wordt aan een ANBI, dan zijn de giften in het betreffende fiscale jaar geheel aftrekbaar.
Hiertoe dient een onderhandse akte te worden gemaakt, waarin alle modaliteiten worden vastgelegd.
 
Zie ook: www.anbi.nl
 
Informatie voor bedrijven en instellingen :
 
Voor Uw administratie kunnen wij u een factuur laten toekomen t.b.v. Uw donatie. Op deze wijze kunt u de donatie in w administratie op de juiste manier verwerken
 
INFORMATIE VAN DE BELASTINGDIENST :  ( update 29-3-2021 )

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Of doet u vrijwilligerswerk, maar krijgt u geen vergoeding voor uw kosten hiervan? Of hoeft u geen vergoeding?  Dan doet u een gift. U kunt hier misschien aftrek voor krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting. Of u een gift mag aftrekken hangt af van de instelling waaraan u de gift doet en op welke manier u de gift doet.

U mag uw gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan:

  • een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een culturele ANBI
  • een vereniging
  • een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI)

U kunt een gift op twee manieren doen:

  • als periodieke gift
    U hebt dan vast laten leggen dat u jaarlijks een gift doet aan de instelling.
  • als gewone gift
    U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de instelling gaat geven.

Met de onderstaande tabel kunt u bepalen of u uw gift mogelijk mag aftrekken:

Gift aan:

U doet een periodieke gift

U doet een gewone gift

ANBI

Aftrekbaar

Aftrekbaar

Culturele ANBI

Aftrekbaar

Aftrekbaar

Vereniging

Aftrekbaar

Niet aftrekbaar

Steunstichting SBBI

Niet aftrekbaar

Aftrekbaar

Let op!

Uw gift moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om aftrek te kunnen krijgen.

Hoeveel aftrek u krijgt is afhankelijk van het soort gift dat u geeft. Krijgt u een gift terug? En hebt u voor die gift giftenaftrek gehad? Dan moet u het bedrag van die aftrek optellen bij uw inkomen.

      DONATIONS : Bank information  : BIC/SWIFT : ABNANL2A - IBAN : NL26 ABNA 0603 5870 54ANBI LOGO
      KvK / Chamber of Commerce registration : 57166250  - ANBI / Registration 8524.65.178