Google+ Uganda Kitgum Education Foundation - Kernwaarden

UKEF LOGO ORGKIDS LOGO

Kernwaarden

Mededogen

Om lief te hebben, te delen en een stem voor de kansarme kinderen en hun gemeenschappen.

Gelijkheid

Wij geloven dat ieder mens gelijk is en gelijke rechten hebben, waaronder het recht op onderwijs.

Gerechtigheid

We erkennen dat we leven in een wereld waar onevenwichtigheden bestaan. Wij zijn van mening dat het een collectieve verantwoordelijkheid om samen te werken in de richting van het overbruggen van de kloof van het formele onderwijs voor alle kinderen.

Recht op onderwijs

Onderwijs is een fundamenteel recht van de mens vastgelegd in internationale verklaringen. Wij zijn van mening dat elk kind, ongeacht zijn of haar geslacht, geografische locatie, fysieke of sociaal-economische situatie moet de kans hebben om formele scholing bij te wonen en in staat zijn om het realiseren van hun God potentieel gegeven en een positieve bijdrage leveren aan zijn / haar samenleving.

Integriteit

Wij zorgen voor verantwoording en transparantie op elk gebied van werk UKEF's. Wederzijds begrip en vertrouwen vormen de kern van ons principe.integrity

      DONATIONS : Bank information  : BIC/SWIFT : ABNANL2A - IBAN : NL26 ABNA 0603 5870 54ANBI LOGO
      KvK / Chamber of Commerce registration : 57166250  - ANBI / Registration 8524.65.178